SUROWE KARY ZA ZIGNOROWANIE ODPOCZYNKÓW DZIENNYCH

NA DK-10 w Lubieszynie zachodniopomorscy funkcjonariusze ITD zatrzymali do rutynowej kontroli drogowej zespół pojazdów należący do polskiego przewoźnika przewożącego stolarkę okienną.

Na podstawie analizy danych z karty kierowcy i tachografu ujawniono przypadki, gdzie kierujący prowadził pojazd bez prawidłowego odpoczynku dziennego przez 14 godz. i 47 min. oraz przez 18 godz. i 8 min. Tymczasem maksymalny czas odpoczynku odebrany przez  kierowcę w trakcie tych dwóch jazd dziennych wyniósł zaledwie 5 godz. i 16 min oraz 2 godz. i 23 min.

Te, jak i inne naruszenia spowodowane były nierejestrowaniem na karcie kierowcy wymaganych okresów dyspozycji, w momencie gdy pojazdem kierował drugi kierowca.

Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne. W sumie kara za stwierdzone naruszenia mogłaby wynieść ponad 20 tys. zł, jednakże ustawowo będzie ograniczona do 12 000 zł. Konsekwencje poniesie również osoba zarządzająca przedsiębiorstwem.

Dla kierowcy, kontrola zakończyła się nałożeniem 15 mandatów karnych oraz zakazem dalszej jazdy do czasu odebrania przez niego odpoczynku w wymiarze co najmniej 9 godzin.

 

Źródło: WITD Szczecin