TRWA OGÓLNOEUROPEJSKA AKCJA – ALCOHOL & DRUGS 

Operation Alcohol & Drugs to skoordynowana ogólnoeuropejska akcja egzekwowania prawa przez funkcjonariuszy policji drogowej z każdego kraju członkowskiego ROADPOL, która odbywa się na europejskich drogach w czerwcu br. (16-22), jako dodatek do codziennych krajowych działań kontrolnych policji drogowej mających na celu zwalczanie kierowania pojazdami podczas wpływ alkoholu lub narkotyków.
Tego typu operacje pokazują determinację sił policyjnych w całej Europie w rozwiązywaniu problemu i pokazują, że znacznie wzrosną szanse na złapanie podczas jazdy pod wpływem alkoholu lub narkotyków.  Dodatkowo wnoszą również cenny wkład w osiągnięcie celu europejskich i krajowych strategii ochrony dróg, polegających na ograniczeniu liczby ofiar śmiertelnych i obrażeń na drogach.

 

Źródło: ROADPOL, fot. poglądowa