Z PONADGABARYTAMI POJECHALI DROGĄ POWIATOWĄ…

Zachodniopomorscy inspektorzy byli mocno zdziwieni, gdy na mało uczęszczanej drodze powiatowej z obowiązującym na niej ograniczeniem tonażowym dla pojazdów powyżej 10 t DMC natrafili na dwa pojazdy ponadnormatywne należące do polskiego przewoźnika.

Choć przejazd zabezpieczał pojazd wykonujący pilotowanie, wąski charakter drogi wymuszał na innych uczestnikach ruchu drogowego konieczność zjazdu na nieutwardzone pobocze drogi w celu umożliwienia przejazdu gabarytom. Zarówno pilot, jaki i kierowcy nie umieli wyjaśnić, czemu zamiast głównej drogi krajowej prowadzącej bezpośrednio do miejsca rozładunku zdecydowali się kontynuować przejazd drogą kompletnie nieprzystosowaną do ruchu dla tego typu pojazdów.

Z uwagi na dość znaczne wymiary pojazdów przewożących zbiorniki przeciwpożarowe, skierowano je na znajdujący się w pobliżu punkt kontrolny.

Po wykonaniu pomiarów oraz zważeniu obu pojazdów stwierdzono, iż parametry jednego z nich spełniają warunki określone w okazanym zezwoleniu, natomiast w drugim przypadku przedstawiono zezwolenie niewłaściwej kategorii. Przedmiotowe zezwolenie nie odpowiadało warunkom w zakresie szerokości pojazdu wraz z ładunkiem, która wynosiła 3,57 m (przekroczenie o 40% od dozwolonej szerokości określonej warunkami technicznymi) oraz wysokości, która wynosiła 4,47 m (przekroczenie o 11,75%).

Wobec przewoźnika drogowego wykonującego przewóz wszczęto dwa postępowania administracyjne, zarówno z ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy prawo o ruchu drogowym, zagrożone wysokimi karami finansowymi.

 

Źródło: WITD Szczecin