DZIŚ ODDANIE DO UŻYTKU KOLEJNEGO ODCINKA S61 VIABALTICA

Sukcesywnie oddawane są do użytku kolejne fragmenty międzynarodowego korytarza transportowego łączącego kraje bałtyckie z zachodnią Europą – Via Baltica. To odcinki dróg ekspresowych S8 i S61 pomiędzy Warszawą i przejściem granicznym w Budzisku. Z ponad 311 km przyszłej Via Baltica, kierowcy mają już do dyspozycji blisko 130 km. Z tego prawie 100 km to droga ekspresowa S8 od węzła Powązkowska w Warszawie do Ostrowi Mazowieckiej, a pozostałe ok. 30 km to obwodnice Szczuczyna i Suwałk oraz odcinek Raczki – Suwałki.

Dziś oddano 17 km dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu na każdej jezdni Śniadowo – Łomża Południe.

W ramach inwestycji wybudowano węzeł Śniadowo na połączeniu z drogą wojewódzką nr 677 oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) – Chomentowo Zachód i Chomentowo Wschód. Dzisiejsze udostępnienie do ruchu tego odcinka możliwe jest dzięki ukończeniu prac na łącznicach węzła Łomża Południe, realizowanego w ramach odcinka Łomża Południe – Łomża Zachód. To umożliwi połączenie z drogą wojewódzką nr 677.

Jeszcze w tym miesiącu mają zostać oddane kolejne odcinki drogi; Stawiski – Szczuczyn i Kolno – Stawiski, a do końca roku Łomża Południe – Łomża Zachód.

 

Źródło: GDDKiA