PRZEKROCZYŁ DOPUSZCZALNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ PRAWIE O 30 T

Pojazd przewożący kruszarkę został zatrzymany dynamicznie do kontroli drogowej na zachodniej obwodnicy Gniezna, na drodze ekspresowej S5 przez patrol wielkopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Inspektorzy stwierdzili wiele naruszeń. Dopuszczalna masa całkowita zamiast normatywnych 40,0 t wyniosła 69,6 t, dopuszczalny nacisk podwójnej osi napędowej w ciągniku siodłowym przy normie 18,0 t, wyniósł 23,9 t, dopuszczalne naciski grupy osi były przekroczone od 1,7 do 6,7 proc., podobnie jak wysokość o 4 proc., długość o 34,7 proc. i szerokość o 13,73 proc. Zabrakło też pojazdu pilotującego transport.

Kierujący pojazdem nie okazał również zezwolenia na przejazd po drodze publicznej pojazdem nienormatywnym kategorii piątej.

Wobec stwierdzonych nieprawidłowości zostało wszczęte postępowanie administracyjne wobec przedsiębiorcy na kwotę 18000 zł.

 

Źródło: WITD Poznań