PIĄTKOWE DZIAŁANIA KONTROLNE ITD NA AUTOSTRADZIE A4

16 lipca w godzinach popołudniowych, inspektorzy z WITD we Wrocławiu przeprowadzili działania kontrolne po obu stronach dolnośląskiego odcinka autostrady A4 od zjazdu Jarosław do zjazdu na Strzegom.

Kontrole były prowadzone w sposób dynamiczno-statyczny z wykorzystaniem nieoznakowanych pojazdów przy pomocy, których inspektorzy typowali pojazdy do kontroli i pilotowali je do miejsc kontroli statycznej. Generalnie działania ukierunkowane były na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zatrzymywanie kierowców pojazdów ciężarowych nie stosujących się do znaku B-26 – „zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe” oraz kierowców nie stosujących się do okresowych ograniczeń ruchu niektórych kategorii pojazdów. Jak się jednak okazało, przy okazji inspektorzy ujawnili szereg innych nieprawidłowości.

Funkcjonariusze skontrolowali łącznie 11 pojazdów ciężarowych z czego w 3 przypadkach stwierdzili popełnienie przez kierowców wykroczenia związanego z nieprzestrzeganiem znaku B-26, w 2 przypadkach kierowcy nie stosowali się do okresowych ograniczeń ruchu. Okazało się również, że jeden z kierowców posługiwał się nie swoją kartą do tachografu. W innym pojeździe inspektorzy stwierdzili usterkę niebezpieczną dotyczącą znacznego zużycia bieżnika opon, a w przypadku przewozu ADR ujawnili prowadzenie przez kierowcę zespołu pojazdów, którego łączna pojemność zbiorników paliwa przekraczała dopuszczalną normę określoną przepisami umowy ADR w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

Podczas działań dolnośląscy inspektorzy nałożyli na kierowców łącznie 8 mandatów karnych. Wobec przedsiębiorców i osób zarządzających wszczęli 7 postępowań administracyjnych.

 

Źródło: WITD Wrocław