BEZTROSKIE PODEJŚCIE DO NORM CZASU PRACY

Beztroskie podejście do norm czasu pracy miał turecki kierowca, wiozący części samochodowe z Turcji do Polski. Małopolscy funkcjonariusze ITD w czasie kontroli stwierdzili u niego dwukrotne przekroczenie dziennego okresu prowadzenia pojazdu o ponad 4 godziny, skrócenie wymaganego odpoczynku dziennego o  ponad 2 i 3 godz. oraz o ponad 3,5 godz. Ponadto kierowca przekroczył maksymalny czas prowadzenia pojazdu bez przerwy o prawie 1,5 godziny, a odpoczynek tygodniowy miał za krótki o 29 godzin.

Łączna suma kar wynikająca z naruszeń wobec przedsiębiorcy wyniosła 15 400 zł. Kierującego ukarano mandatem karnym w wysokości 2000 zł.

Zespół pojazdów usunięto na parking strzeżony do chwili uiszczenia kaucji na poczet wymaganej kary.

 

Źródło: WITD Kraków