PRZESZŁO 20 TYS. KARY ZA PRZEWÓZ ŚMIECI BEZ ODPOWIEDNIEJ DOKUMENTACJI

Policjanci z Wrocławia zatrzymali do kontroli ciągnik siodłowy wraz z naczepą. W czasie kontroli ich podejrzenia wzbudziła dokumentacja przewozowa oraz transportowany ładunek. Według dokumentów na naczepie powinna znajdować się biomasa, ale były tam też inne odpadki, dlatego wezwali na miejsce pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, aby ci sprawdzili, czy ładunek odpowiada temu opisanemu w dokumentacji.

Inspektorzy potwierdzili przypuszczenia wrocławskich funkcjonariuszy i sklasyfikowali przewożony ładunek jako inny odpad. Śmieci zostały skierowane do specjalistycznej firmy zajmującej się ich dezaktywacją, a na nieuczciwego przewoźnika czekała niemała kara.

W związku z naruszeniem przepisów Ustawy o Transporcie Drogowym w wyniku postępowania administracyjnego nałożono na niego kary przekraczające łącznie 20 000 złotych, m.in. za wykonywanie przewozu drogowego przez transportującego odpady bez dokumentu potwierdzającego rodzaj transportowanych odpadów.

Źródło: KMP Wrocław