RZĄD ZAPOWIADA OD 1 GRUDNIA ZAOSTRZENIE KAR DLA KIEROWCÓW

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, w którym zakłada bezwzględną walkę z piratami drogowymi i wsparcie dla najbliższych ofiar wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Nowe prawo może wejść w życie 1 grudnia tego roku.

W projekcie znajduje się szereg zmian, które pozwolą na skuteczniejszą walkę z niebezpiecznymi zachowaniami na drodze, m.in. zaostrzenie kar dla sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych. Nowością jest powiązanie wysokości stawek ubezpieczeń komunikacyjnych z liczbą punktów karnych i rodzajem popełnianych wykroczeń.

Projekt ustawy przewiduje również odebranie prawa jazdy na okres do 3 miesięcy w przypadku ingerencji w system tachografów przez kierujących pojazdami w przewozach drogowych. Rozwiązanie to ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnić przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji wśród podmiotów wykonujących przewozy drogowe.

 

Źródło: MI