KIEROWCA NIE PRZYJĄŁ MANDATÓW NA PONAD 15 TYS. ZŁ

Inspektorzy ITD w czasie prowadzonych kontroli widzieli już wiele. Czasami jednak sami, mimo wszystko są zaskoczeni, tym co ujawniają…

Tak było ostatnio na DK 10 w Pile, gdzie funkcjonariusze zatrzymali do kontroli zestaw, którym wykonywano krajowy przewóz drogowy rzeczy.

Szybko wyszło na jaw, że kierowca korzysta z cudzej karty, a dodatkowo w ostatnim czasie wielokrotnie przekraczał dozwolony czas jazdy dziennej i ciągłej oraz tygodniowy i dwutygodniowy czas jazdy. Stwierdzono również wielokrotne skracanie odpoczynków dziennych.

Dodatkowo okazało się, że tachograf w ciężarówce nie ma kalibracji.

Za ujawnione naruszenia suma nałożonej na przedsiębiorcę kary pieniężnej z Ustawy o Transporcie Drogowym wyniosła 53 150 zł. Jednak na podstawie obowiązujących przepisów wysokość kary, jaka mogła zostać nałożona na niego w związku ze stwierdzonymi naruszeniami, została ograniczona do 12 tys. złotych.

Kierowca natomiast nie przyjął otrzymanych mandatów w łącznej kwocie 15 050 zł i sprawa zostanie skierowana do sądu.

 

Źródło: WITD Poznań