REMONT 20 KILOMETRÓW AUTOSTRADY A2 POTRWA… ROK

Podpisano umowę na remont 20-kilometrowego odcinka trasy między węzłami Stryków i Emilia. Prace, będą podzielone na dwa etapy i potrwają rok. Pierwszy etap robót obejmuje odcinek od węzła Emilia do węzła Zgierz (wraz z węzłami) i będzie realizowany w tym roku, drugi etap to odcinek od węzła Zgierz do węzła Stryków (bez węzłów) i będzie wykonywany w roku przyszłym.

W ramach prac zostaną wymienione wyeksploatowane warstwy konstrukcyjne: na jezdni południowej (w kierunku Warszawy) warstwa ścieralna i warstwa wiążąca, przy czym dodatkowo będzie tu zastosowana siatka wzmacniająca, zaś na jezdni północnej (w kierunku Poznania) wymianie będzie podlegała tylko warstwa ścieralna.

W trakcie prowadzonych prac z eksploatacji będzie wyłączona jedna jezdnia,  a ruch dwukierunkowy będzie odbywał się po drugiej jezdni. Po zakończeniu prac ruch zostanie przeniesiony na wyremontowaną jezdnię, a prace rozpoczną się na drugiej jezdni.

Wykonawca na przeprowadzenie remontu ma 12 miesięcy od chwili podpisania umowy. Prace muszą rozpocząć się najpóźniej w ciągu 10 dni od chwili przekazania placu budowy, przy czym na odcinku od węzła Emilia do węzła Zgierz, zgodnie z umową muszą się zakończyć do 30 listopada. Wznowienie prac nastąpi 1 marca 2022 roku.

 

Źródło: GDDKiA