FATALNY STAN OPON ZAOWOCOWAŁ ZAKAZAMI DALSZEJ JAZDY

W zeszłym tygodniu inspektorzy z kędzierzyńsko-kozielskiego oddziału WITD w Opolu, na przejściu granicznym w miejscowości Trzebina (na granicy polsko – czeskiej), zatrzymali dwa zestawy, czeskiego i polskiego przewoźnika, w których stwierdzili, że stan opon pojazdów kwalifikuje się do uznania ich, jako niebezpieczne usterki, powodujące zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W związku z czym pojazdy zostały wycofane z ruchu, a kierowcy otrzymali zakaz dalszej jazdy do czasu ich usunięcia.

Dodatkowo kierowcy zostali ukarani mandatami, a wobec przedsiębiorców oraz osób zarządzających wszczęte zostały postępowania administracyjne.

 

Źródło: WITD Opole