TYLKO CO 4. CIĘŻARÓWKA MIAŁA PRAWIDŁOWO ZABEZPIECZONY ŁADUNEK

Zachodniopomorscy funkcjonariusze ITD na terenie Szczecina w ciągu jednego dnia skontrolowali 11 pojazdów, głównie pod kątem prawidłowego zabezpieczenia przewożonego ładunku. Wyniki nie napawają optymizmem, bo  stwierdzono m.in.  7 przypadków naruszenia przepisów o przewozie ładunków sypkich (brak plandeki), 1 przypadek niezabezpieczenia ładunku przed zmianą jego położenia oraz 1 przypadek braku posiadania przez kierującego uprawnień danej kategorii. W wyniku przeprowadzonych działań wstawiono łącznie 9 mandatów.

Brak zabezpieczenia ładunku kierowcy tłumaczyli pośpiechem.

 

Źródło: WITD Szczecin