PODSUMOWANIE WAKACYJNYCH KONTROLI PROWADZONYCH PRZEZ ITD

Stan techniczny pojazdów, trzeźwość kierowców i ich czas pracy, wagę pojazdów oraz stosowanie się kierujących do wakacyjnych ograniczeń w ruchu – m.in. te aspekty weryfikowali inspektorzy ITD w trakcie kontroli pojazdów ciężkich. Czynności prowadzono w ramach rutynowych kontroli, jak i działań o charakterze akcyjnym. Prowadzono np. cykliczne kontrole trzeźwości w ramach akcji „Trzeźwy poranek”.

Od początku wakacji inspektorzy ITD przeprowadzili 26,9 tys. kontroli drogowych ciężarówek, samochodów dostawczych i pojazdów transportu publicznego. 46 proc. kontroli dotyczyło zagranicznych przewoźników.

Ponad 34 proc. stwierdzonych w lipcu i sierpniu naruszeń dotyczyło nieprawidłowego używania urządzeń rejestrujących. Natomiast kontrola stanu technicznego pojazdów zakończyła się m.in. zatrzymaniem ponad 1,8 tys. dowodów rejestracyjnych.

 

Źródło: ITD