ZESTAWY PRZEWOŻĄCE DREWNO NADAL W ZDECYDOWANEJ WIĘKSZOŚCI ZA CIĘŻKIE

Ciężarówki wożące drewno są zazwyczaj przeciążone. W większości jest to wynik zaniżonych przeliczników gęstości surowca drzewnego określonych w rozporządzeniu ministra środowiska i gospodarki w sprawie gęstości drewna. Ale, jak pokazały sierpniowe kontrole funkcjonariuszy z ITD z Opola czasami przewoźnicy świadomie określone normy przekraczają…

W sierpniu br. inspektorzy z WITD w Opolu szczególną uwagę zwracali na pojazdy przewożące drewno po drogach Opolszczyzny. Wyniki przeprowadzonych kontroli nie napawają optymizmem – tylko 4 na 23 skontrolowane pojazdy okazały się normatywne! Pozostałe 19 pojazdów, po kontroli, w dalszą podróż pojechało już bez części ładunku, a aż 8 z nich osiągnęło niechlubny rekord ponad 50 t – rekordziści zaś ważyli 58,9  i 59,4 t przy dopuszczalnych 40 t. W 10 przypadkach przewoźnicy świadomie naruszyli przepisy i celowo załadowali na samochody zdecydowanie za dużo drewna – za co poniosą odpowiedzialność finansową. Wobec nich już zostały wszczęte postępowania administracyjne zagrożone łączną kwotą kar w wysokości 121 000  zł.

 

Źródło: WITD Opole