KIEROWCA MIAŁ DO WYKONANIA DWA KURSY W CIĄGU DNIA…

Kierowcy przyłapani na manipulacjach przy tachografie lub „oszczędnie” korzystający ze swej karty, w czasie kontroli zazwyczaj tłumaczą się niewiedzą lub roztargnieniem. Tym razem jednak mężczyzna  zatrzymany przez funkcjonariuszy ITD z rozbrajającą szczerością stwierdził, że specjalnie nie rejestrował jazdy, bo w ciągu dnia miał do zrobienia dwa kursy i na „legalu” nie byłoby to możliwe do wykonania. Dodatkowo kierowca przyznał, że w taki sam sposób postąpił dwukrotnie w poprzednim tygodniu… Podczas kontroli stwierdzono również, że przedsiębiorca nie sczytuje w wymaganym terminie danych z karty kierowcy i tachografu.

Kierującego ukarano mandatem, a wobec przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej. Ponadto, ze względu na zużyte opony, zatrzymano dowód rejestracyjny od ciągnika siodłowego.

 

Źródło: WITD Gorzów