NA DROGACH RUSZYŁA OGÓLNOPOLSKA AKCJA „NIELEGALNE ODPADY 2021”

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska rozpoczął 8 września serię kontroli pojazdów przewożących odpady. Służby biorące udział w skoordynowanych działaniach na rzecz walki z przestępczością środowiskową to: Inspekcja Ochrony Środowiska, Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Krajowa Administracja Skarbowa oraz Straż Graniczna.

Ogólnopolska akcja „Nielegalne Odpady 2021” to kolejny krok w walce o czyste środowisko, a jej celem jest m.in. skontrolowanie jak największej liczby transportów przewożących odpady.

Kontrole służb odbywać się mają nie tylko na drogach lokalnych i głównych szlakach komunikacyjnych, ale również na obszarach przygranicznych. To w kontekście ewentualnych prób importu odpadów na teren Polski. Aby zapobiec tego rodzaju praktykom, przewidywane jest podwyższenie kar przewóz odpadów bez zezwoleń.

Akcja potrwa do połowy października w różnych województwach i w różnym czasie.

 

Źródło: GIOŚ