33 TYS. ZEZWOLEŃ NA PRACĘ DLA CUDZOZIEMCÓW – KIEROWCÓW ZAWODOWYCH

Według analizy Personnel Service, w poszczególnych grupach zawodów w pierwszej połowie br. najwięcej zezwoleń na pracę wśród cudzoziemców, którzy się o nie starali, otrzymali kierowcy samochodów ciężarowych (33 tys.). Z kolei 10 tys. zezwoleń uzyskali cudzoziemcy na wykonywanie zawodu magazyniera.

W 2020 roku liczba zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, ze względu na pandemię, spadła o 8,6%. Wystawiono 406,5 tys. tego typu dokumentów –  po niemal tyle samo zarówno w pierwszym (198 tys.), jak i drugim  półroczu. W tym roku widać wyraźne odbicie. Z najnowszych danych dostępnych na portalu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że w pierwszej połowie 2021 r. liczba pozwoleń przekroczyła 232 tys. To o 34 tys. więcej niż rok temu. Dodatkowo, w pierwszej połowie 2021 roku do ewidencji urzędów pracy wpisano 998 tys. oświadczeń o zatrudnieniu pracowników ze Wschodu. To o 63 proc. więcej niż przed rokiem, gdy wybuchła pandemia, ale też o 18 proc. więcej niż w pierwszej połowie 2019 roku.

 

Źródło: Personnel Service