CYSTERNA DO PRZEWOZU ADR-ÓW Z NIESPRAWNYM UKŁADEM HAMULCOWYM

Według statystyk policji i ITD wyraźnie widać, że przewozy towarów niebezpiecznych odbywają się na coraz wyższym poziomie i relatywnie mało jest kar nakładanych na tego typu kursy. Choć oczywiście zdarzają się i wyjątki…

14 września inspektorzy z Piły zatrzymali na drodze krajowej numer 10 ciągnik z naczepą cysterną. Zespołem pojazdów przewoźnik polski wykonywał krajowy przewóz drogowy towarów niebezpiecznych. Podczas kontroli inspektorzy stwierdzili na tablicy wskaźników pojazdu świecące się kontrolki diagnostyki układu ABS oraz komunikat o braku układu ABS w naczepie. Oględziny podwozia naczepy cysterny wykazały, że od siłownika pneumatycznego hamulca koła pierwszej osi po lewej stronie został odłączony przewód hamulcowy, który powinien zasilać i sterować uruchamianiem hamulca koła. Stwierdzono, że przewód hamulcowy został zagięty i zabezpieczony opaskami zaciskowymi. Tarcza hamulcowa miała natomiast nadmiernie zużytą powierzchnię cierną. Były też wycieki płynów eksploatacyjnych oraz niesprawny układ selektywnej redukcji spalin.

Kierowcę ukarano mandatem karnym za zły stan techniczny zespołu pojazdów, od których zatrzymano dowody rejestracyjne i nakazano zjazd do serwisu. Wobec przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie administracyjne z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

Źródło: WITD Poznań