PO 30 WRZEŚNIA DO WIELKIEJ BRYTANII TYLKO Z PASZPORTEM

Polskie MSZ przypomina, że od 1 października 2021 r. wjazd do Wielkiej Brytanii możliwy będzie tylko na podstawie ważnego paszportu. Wyjątkiem będą osoby posiadające status osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej w Wielkiej Brytanii, które uzyskały swój status na podstawie dowodu osobistego – w tym przypadku wjazd na podstawie dowodu osobistego będzie możliwy co najmniej do końca 2025 roku.

Dlatego przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument paszportowy jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i czy pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę należy zwrócić na aktualność zdjęcia).

Z kolei Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych informuje, że według ich wiedzy zdecydowana większość osób, które obecnie wjeżdżają do Wielkiej Brytanii na podstawie dowodu osobistego, stanowią kierowcy w transporcie międzynarodowym. Dlatego też apeluje o uwzględnienie przytoczonych informacji przy planowaniu przewozów, co pozwoli uniknąć zaskoczenia związanego z niewpuszczeniem kierowcy do Wielkiej Brytanii z powodu braku paszportu.

 

Źródło: gov.pl/ZMPD