PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE NA PRZEJŚCIU W DOROHUSKU

Jak poinformowała Izba Administracji Skarbowej w Lublinie w związku z pracami remontowo-budowlanymi na terenie drogowego przejścia granicznego w Dorohusku wystąpią znaczne utrudnienia w ruchu pojazdów oraz wydłużenie czasu oczekiwania na przekroczenie granicy.

Obecnie na terenie przejścia prowadzone są prace związane z remontem nawierzchni przed wiatami odpraw na kierunku przywozowym (ruch towarowy) i odwodnienia liniowego na kierunku wywozowym, budową budynku dla służb fitosanitarnych (wyłączone dwa pasy ruchu na kierunku przywozowym) oraz remontem nawierzchni pomiędzy wagami a szlabanem wyjazdowym na kierunku wywozowym (ruch towarowy).

Z kolei 20 września rozpoczęły się prace remontowe nawierzchni twardej, które spowodują utrudnienia we wjeździe na teren przejścia i wyłączenie jednego stanowiska wagowego.

W związku z powyższym, zarówno po stronie wyjazdowej jak i wjazdowej do RP, wystąpią znaczne utrudnienia.

Przewidywany termin zakończenia prac to koniec grudnia 2021 r.

Źródło: KAS Lublin, fot. poglądowa