OBWODNICA WYPROWADZA RUCH TRANZYTOWY Z MYŚLIBORZA

Kierowcy mogą już korzystać z obwodnicy Myśliborza w ciągu DK26. Inwestycja o długości 3,4 km wyprowadziła z zabytkowego centrum Myśliborza ruch tranzytowy.  Inwestycja została zrealizowana dzięki współpracy GDDKiA i Miasta Myślibórz.

Przez zabytkowe centrum Myśliborza dotychczas przebiegała droga krajowa nr 26 prowadząca od drogi S3 do przejścia granicznego w Krajniku Dolnym. Wiązało się to z wieloma uciążliwościami zarówno dla mieszkańców, jak i dla kierowców, którzy wjeżdżając od zachodu do Myśliborza musieli przejechać pod średniowieczną bramą miejską. Ciężarówki nie mieściły się i musiały przejeżdżać „pod prąd” obok bramy.

Trasa omija centrum miasta od południa i została poprowadzona w większości po śladzie zlikwidowanej linii kolejowej. Jest to jednojezdniowa droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Na początku obwodnicy (patrząc od strony zachodniej) powstało rondo będące połączeniem dróg krajowych nr 23 i 26.

Źródło: GDDKiA