KAS I WIOŚ ZATRZYMAŁY NIELEGALNY TRANSPORT PONAD 25 TON ODPADÓW

Mimo że na naszych drogach cały czas trwa ogólnopolska akcja „Nielegalne odpady 2021” i są prowadzone wzmożone kontrole pojazdów przewożących tego typu ładunki, niektórzy jednak postanawiają zaryzykować…

W okolicach dawnego przejścia granicznego w Świecku KAS skontrolowała samochód ciężarowy, jadący od strony Niemiec. Był to transport bez wymaganych dokumentów i bez koniecznego oznakowania. W dokumentach ładunek był opisany jako podsypka pod budowę. Obecny podczas kontroli inspektor z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zakwalifikował ładunek jako mieszankę odpadów budowlanych, m.in. z betonu, cegieł i płytek. Firma sprowadzająca ją do Polski nie miała wymaganej decyzji na przywóz odpadów do kraju.

Importerowi oprócz wysokich kar finansowych grozi opłata za utylizację śmieci albo pod dozorem celnym wywóz śmieci z powrotem do nadawcy.

 

Źródło: KAS