OBCOKRAJOWCY Z PODROBIONYMI PRAWAMI JAZDY WCIĄŻ CHCĄ PRACOWAĆ W POLSCE JAKO KIEROWCY

Jak poinformowała Straż Graniczna tylko w ciągu ostatnich dni, na podkarpackich przejściach granicznych zatrzymano kilka podrobionych praw jazdy, a w całym bieżącym roku było ich już 228. W porównaniu z rokiem ubiegłym, na przejściach granicznych Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w trakcie kontroli odnotowano prawie dwukrotny wzrost ujawnionych  fałszywych uprawnień do kierowania pojazdami, gdyż w 2020 r. było ich nieco ponad 100.

Najwięcej fałszywych praw jazdy wykryto na przejściach granicznych w Korczowej (109 sztuk), w Medyce (80 sztuk) oraz w Budomierzu (34 sztuk). Zdecydowana większość z nich to dokumenty ukraińskie. W wielu przypadkach dokumenty ujawniano u cudzoziemców, którzy deklarowali chęć podjęcia pracy w Polsce w roli zawodowych kierowców.

 

Źródło: BOSG