PRZEZ 10 MIESIĘCY W FIACIE DUCATO… „UBYŁO” PRZESZŁO 38 TYS. KILOMETRÓW

W Mochnaczce Niżnej policjanci zatrzymali do kontroli kierującego Fiatem Ducato. Kiedy mundurowi sprawdzili stan licznika pojazdu okazało się, że liczba kilometrów znacznie odbiegała od tej zapisanej podczas ostatniego badania technicznego. W chwili kontroli drogomierz Fiata wskazywał 273 800 km, natomiast w grudniu 2020 roku podczas przeglądu diagnosta odnotował  312 000 km, czyli  38 200 km więcej niż obecnie.

Teraz policjanci wyjaśniają, jak doszło do rozbieżności wskazań licznika i kto jest za to odpowiedzialny. Za przestępstwa zmiany wskazań drogomierza lub ingerencji w prawidłowość jego pomiaru zgodnie z zapisem art. 306a kodeksu karnego grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Należy pamiętać, że takiej samej karze podlega zarówno osoba, która cofa licznik pojazdu, jak i ta, która taką korektę zleca.

Źródło: policja.pl