MIAŁ ZEZWOLENIE NA PRZEJAZD POJAZDEM NIENORMATYWNYM, TYLKO ŻE… ŁADUNEK BYŁ PODZIELNY

Słowacki kierowca jadący pojazdem oznakowanym jako ponadgabarytowy został zatrzymany przez funkcjonariuszy ITD w Zwardoniu. W czasie kontroli stwierdzono, że wysokość przewożonych stalowych konstrukcji ram podwozi do wagonów wynosi 4,20 m. Kierujący okazał wprawdzie posiadane zezwolenia kat. IV na przejazd pojazdem nienormatywnym, które pozwala poruszać się pojazdem z takim przekroczeniem wysokości, lecz inspektorzy zauważyli, że stwierdzone przekroczenie wysokości w tym przypadku nie wynika z „niepodzielnego” charakteru przewożonych rzeczy, lecz po prostu ze zbyt dużej ich ilości. Zezwolenie takie obowiązuje bowiem wyłącznie w przypadku ładunku, którego ze względu na jego cechy nie da się w sposób racjonalny podzielić, lub załadować mniej. Więc kierowca zamiast przewozić 5 ram, powinien załadować 4.

Sytuacja taka jest naruszeniem przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym i zagrożonym taką samą karą jak brak zezwolenia, wynoszącą 5000 zł.  Mandatem ukarano również kierowcę pojazdu, gdyż stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu ładunku wystającego poza boczne obrysy pojazdu. Inspektorzy wydali zakaz dalszej jazdy pojazdu do czasu doprowadzenia pojazdu i ładunku do stanu zgodnego z przepisami.

 

Źródło: WITD Katowice