KOLEJNY TRANSPORT 23 TON ODPADÓW ZATRZYMANY PRZEZ KAS

Powoli kończy się ogólnopolska akcja „Nielegalne odpady 2021”, ale jej efekty widoczne są niemal każdego dnia.

Tym razem podczas kontroli na autostradzie A4 w kierunku Jędrzychowic, zgorzeleccy funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wykryli nielegalny przewóz 23 ton odpadów tworzyw sztucznych do Polski.

Polski odbiorca towaru nie posiadał  wymaganego zezwolenia na przetwarzanie odpadów i nie był w stanie dokonać ich odzysku lub unieszkodliwienia w sposób zgodny z przepisami wspólnotowymi. WIOŚ uznał przewóz za nielegalny. Naczepę wraz z towarem zajęto do postępowania karnego.

Kierowcę ukarano mandatem w kwocie 200 zł, przewoźnik w postępowaniu administracyjnym jest zagrożony karą łączną w wysokości 13 tys. zł, a odbiorcy w postępowaniu karnym grozi kara do 500 tys. zł.

 

Źródło: KAS Wrocław