KIEROWCA NIE BYŁ ŚWIADOMY, ŻE WIEZIE… TOWARY NIEBEZPIECZNE WYBUCHOWE

Litewski kierowca zatrzymany do rutynowej kontroli przez funkcjonariuszy ITD z Bydgoszczy przedstawił listy CMR, a funkcjonariuszy najbardziej zaciekawił ten, na którym w miejscu przewożonego towary były wpisane „6 palet”. Kierujący stwierdził, że nie wie co się na nich znajduje, gdyż towar był szczelnie owinięty czarną folią.

Po jej odsłonięciu okazało się, że przewożony ładunek to fajerwerki, tj. materiały niebezpieczne wybuchowe UN0335 i UN0336  należące do klasy 1.3.G i 1.4.G o wadze blisko 2 ton.

W związku z tym, iż transport nie spełniał przepisów wskazanych w umowie dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR wezwano funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w celu zabezpieczenia i nadzoru miejsca kontroli na czas prowadzonych przez inspektorów czynności. Stwierdzono szereg nieprawidłowości związanych z przewozem materiałów niebezpiecznych. Najpoważniejsze z nich to nieuzyskanie wymaganego świadectwa dopuszczenia pojazdu i przewóz materiału niebezpiecznego nieodpowiednim do takiego przewozu środkiem transportu, a także wykonywanie przewozu przez kierowcę, który nie uzyskał wymaganego zaświadczenia ADR.

Kontrola drogowa zakończyła się wszczęciem postępowań administracyjnych wobec przewoźnika i nadawcy ładunku. Pojazd wraz z ładunkiem został skierowany na wyznaczony parking do czasu usunięcia wszystkich nieprawidłowości związanych z przewozem materiałów wybuchowych.

 

Źródło: WITD Bydgoszcz