AUTOSTRADA A4 W KRAKOWIE ZYSKA TRZECI PAS RUCHU OD STRONY POŁUDNIOWEJ

Jak poinformowała GDDKiA, z uwagi na istniejące duże natężenie ruchu na południowej obwodnicy Krakowa, zdecydowano o konieczności poszerzenia jezdni autostrady A4 do trzech pasów – od węzła Balice do ulicy Kąpielowej – oraz rozbudowę węzłów Kraków Balice i Kraków Skawina. Dodatkowo, ze względu brak rezerwy pod dobudowę trzeciego pasa dla istniejących obiektów inżynierskich, zaplanowano budowę nowych obiektów wraz z rozbiórką już istniejących.

W ramach inwestycji planowane są:

 •  dobudowa trzeciego pasa ruchu dla każdej jezdni
  •    przebudowa 29 obiektów inżynieryjnych: 7 mostów i 22 wiaduktów
  •    rozbudowa 2 węzłów i przebudowa 3 węzłów (m.in. pasy wyłączenia i włączenia, łącznice)
  •    wykonanie urządzeń ochrony środowiska
  •    budowa dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych kat. II (pomiędzy węzłami Kraków Południe i Kraków Skawina)
  •    budowa dróg dojazdowych
  •    przebudowa i budowa urządzeń infrastruktury technicznej
  •    wykonanie elementów wyposażenia drogi: barier, oznakowania, systemu zarządzania ruchem

Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej przewidziano na styczeń 2022 r. Kolejnym krokiem będzie uzyskanie decyzji środowiskowej, co jest planowane w 2024 r.  Zatem prace modernizacyjne na Południowej Obwodnicy Krakowa ruszą po tym, jak zostanie oddane do ruchu północne ekspresowe obejście miasta.

 

Źródło: GDDKiA