TEN TRANSPORT TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH POZOSTAWIAŁ SPORO DO ŻYCZENIA

Przewóz ADR-ów, jak wiadomo, jest transportem specjalistycznym i w stosunku do kierowcy, jak i pojazdu oraz jego wyposażenia są określone wymagania. I w zdecydowanej większości, kontrole tego typu ładunków kończą się bez kar…

Ale akurat tak nie było w przypadku zatrzymania zestawu poleskiego przewoźnika przez patrol ITD w Lesznie.

Zważenie pojazdu wykazało, że nacisk na pojedynczą oś napędową wyniósł 14,3 t, czyli przekroczenie osiągnęło wartość za dużą aż o 24,3%. Ponadto w trakcie kontroli inspektorzy wykryli naruszenia z zakresu czasu pracy kierowcy związane między innymi ze skróceniem dziennych odpoczynków.

Funkcjonariusze nakazali kierowcy prawidłowo rozmieścić ładunek na pojeździe, a przedsiębiorcę czeka postępowanie administracyjne zagrożone karą pieniężną w wysokości ponad 15 000 zł.

 

Źródło: WITD Poznań