W PODWÓJNE OBSADZIE RAŻĄCO NARUSZYLI CZAS PRACY

Mocno zaskoczeni byli funkcjonariusze opolskiego ITD, którzy zatrzymali w miejscowości Osowiec zestaw polskiego przewoźnika. Kontrolowany pojazd służący do przewozu zwierząt prowadzony był przez załogę dwóch ukraińskich kierowców. To ich nie zdziwiło specjalnie, ale analiza czasu pracy obu kierowców wykazała, że dopiero po 34-godzinnej jeździe odebrali oni wymagany odpoczynek dzienny. To rażące naruszenie poskutkowało nałożeniem na nich mandatów karnych w wysokości 2850 zł. Suma kar naliczonych zgodnie z ustawą o transporcie drogowym wobec przewoźnika wyniosła 16 150 zł. Dodatkowo wszczęte zostało również postępowanie administracyjne na zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie zagrożone karą 1000 zł.

 

Źródło: WITD Opole