NOWY, IMPONUJĄCY MOST NA DUNAJCU JUŻ OTWARTY

Wczoraj, 25 października został oddany do użytku most w Kurowie k. Nowego Sącza. Ma on 602 m długości, ponad 17 m szerokości i trzy pylony o wysokości 33,5 m od poziomu terenu, a 22,8 m od jezdni na pomoście. W Polsce do tej pory najdłuższym takim obiektem jest most w Kwidzynie na Wiśle (808,4 m), następny jest most na obwodnicy Ostródy (677 m), a kolejnym most właśnie w Kurowie.

W ramach inwestycji droga krajowa nr 75 zostanie rozbudowana do klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) na odcinku 2 km, a skrzyżowania DK75 z drogą gminną w Kurowie i parking z miejscem ważenia pojazdów przebudowane. Po obydwu stronach mostu powstaną drogi serwisowe, a ponadto zatoki autobusowe, ekran akustyczny oraz ciągi pieszo-rowerowe.

Zgodnie z kontraktem wszystkie roboty prowadzone w ramach tej inwestycji mają być zakończone wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w kwietniu 2022 r. Nie będą one jednak miały wpływu na ruch po nowym moście.

Źródło: GDDKiA