OSIEMNAŚCIE KONTROLI – TRZYNAŚCIE ZATRZYMANYCH DOWODÓW REJESTRACYJNYCH

Wspólne dwudniowe działania katowickich inspektorów ITD z funkcjonariuszami z Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach wykazały, że prawie ¾ skontrolowanych ciężarówek nie było sprawnych technicznie.  Policjanci uczestniczący w akcji w trakcie dynamicznych patroli typowali pojazdy do kontroli i kierowali je na mobilną stację ITD, którą ustawiono na terenie KAP w Gliwicach.

W czasie badań stwierdzono w nich m.in.: zły stan ogumienia, zużyte elementy układu kierowniczego i zawieszenia oraz wycieki płynów. Wykryte usterki spowodowały zatrzymanie 13 dowodów rejestracyjnych niesprawnych ciężarówek.  Co jednak istotne, żadna z nich nie została uznana za niebezpieczną więc kierowcy mogli kontynuować jazdę.

W czasie kontroli okazało się również, że jeden ze skontrolowanych pojazdów nie miał ważnego badania technicznego, a w innym – wskazanie licznika drogomierza było mniejsze od ostatniego zarejestrowanego w systemie CEPiK. W tym przypadku sprawą na miejscu zajęli się policjanci, którzy będą wyjaśniać tą nieprawidłowość.

 

Źródło: WITD Katowice