ITD ZASKOCZYŁA DROGOWCÓW W ZABRZU, W BYTOMIU POLICJI TO SIĘ NIE UDAŁO

Ostatnio podawaliśmy informację o kontrolach stanu technicznego pojazdów służących do odśnieżania dróg przeprowadzonych w Zabrzu. Wspólna akcja ITD w porozumieniu z miejskim Zarządem Dróg oraz Komendą Miejską Policji z Zabrza wykazała, że na 10 skontrolowanych pojazdów 8 miało usterki, które spowodowały zatrzymanie ich dowodów rejestracyjnych.

Podobne działania, które miały miejsce w Bytomiu, a przeprowadzone przez policjantów z ruchu drogowego wspólnie z przedstawicielami Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu przyniosły zgoła odmienne wyniki.

Skontrolowano 14 różnego typu pojazdów choć najczęściej również  były to pługi i piaskarki. Stwierdzono w nich nieliczne, drobne usterki, po których usunięciu pojazdy będą gotowe do swoich zadań.

Trudno jednak jednoznacznie stwierdzić, skąd taka dysproporcja w wynikach kontroli. Niewątpliwie dokładniejsze działania miały miejsce w Zabrzu na mobilnej stacji diagnostycznej ITD, ale być może to służby drogowe z Bytomia staranniej przygotowały się do nadchodzącej zimy?

 

Źródło: KMP Bytom