ZATRZYMANY PRZEZ PATROL ITD A W KONSEKWENCJI KONTROLI… PRZEZ POLICJĘ

Kierowcy, którzy jadąc mają coś do ukrycia, by zmniejszyć ryzyko kontroli często wybierają alternatywne drogi, bo wszak „na bocznych” stoją rzadziej. Ale akurat w tym przypadku, patrol pełnił dyżur na drodze powiatowej w okolicach miejscowości Grądy-Woniecko i właśnie tam funkcjonariusze z podlaskiego ITD zatrzymali zestaw jadący z Kramkowa do Kielc.

W czasie kontroli okazało się, że kierujący nim mężczyzna korzystał z magnesu umieszczonego na impulsatorze przy skrzyni biegów, co skutkowało zablokowaniem sygnału i fałszowaniem faktycznej aktywności kierowcy oraz wskazań drogomierza.

W wyniku ustaleń kierowcę ukarano trzema mandatami karnymi na łączną kwotę 2200 zł, a wobec przewoźnika drogowego oraz zarządzającego zostaną wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia  stosownych kar pieniężnych.

Ostatecznie kontrola zakończyła się dla kierowcy zatrzymaniem przez policję, gdyż metoda manipulacji przy tachografie spowodowała nienaliczanie przez drogomierz przejechanych kilometrów, co w obowiązującym stanie prawnym jest karalne.

 

Źródło: WITD Białystok