GODZINY KONTROLI W KUŹNICY I BOBROWNIKACH – TOWARY ROŚLINNE I ZWIERZĘCE

Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku poinformował, że pojazdy przewożące towary podlegające kontroli w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa, weterynaryjnej i sanitarnej, mogą wjeżdżać na wymienione drogowe przejścia graniczne (DGP) najwcześniej na 2 godziny przed rozpoczęciem służby przez odpowiednie inspekcje i najpóźniej na 2 godziny przed zakończeniem służby przez te inspekcje.

W Oddziale Celnym Drogowym w Kuźnicy:

PIORIN – Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

  • poniedziałek – niedziela w godzinach 8.00-20.00 (wjazd na DGP 6.00-18.00)

 

GIW – Główny Inspektorat Weterynarii

  • całodobowo – od godziny 8.00 w poniedziałek do godziny 20.00 w sobotę,

z wyłączeniem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy oraz okresów od godziny 20.00 w dniach poprzedzających święta i dni ustawowo wolne od pracy (wjazd na DGP od 6.00 pierwszego dnia pracy do 18.00 ostatniego dnia pracy w tygodniu)

SANEPID – Główny Inspektorat Sanitarny

  • poniedziałek – niedziela w godzinach 8.00-20.00 (wjazd na DGP 6.00-18.00)

 

W Oddziale Celnym w Bobrownikach:

PIORIN – Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

  • poniedziałek, środa, piątek w godzinach 8.00-20.00 (wjazd na DGP 6.00-18.00)
  • wtorek, czwartek, sobota w godzinach 8.00-18.00 (wjazd na DGP 6.00-16.00)
  • niedziele i święta w godzinach 8.00-18.00 (wjazd na DGP 6.00-16.00)

 

SANEPID – Główny Inspektorat Sanitarny

  • poniedziałek – niedziela w godzinach 7.00-19.00 (wjazd na DGP 5.00-17.00)

 

Z uwagi na fakt, że drogowe przejścia graniczne znajdują się w ciągach komunikacyjnych dróg krajowych nr 19 i nr 65, niedopuszczalne będzie oczekiwanie na drogowym przejściu granicznym na rozpoczęcie obsługi przez te inspekcje, poza wyznaczonymi godzinami.

 

Źródło: granica.gov.pl