ZESTAW MIAŁ WPRAWDZIE 9 OSI, ALE PRAWIE WSZYSTKIE BYŁY PRZECIĄŻONE

Kierowca przewoził tzw. palownicę, a prowadzony przez niego zestaw ważył ponad 102 t. Transport taki powinien mieć zezwolenie kategorii V, którego kierujący nie posiadał, wobec czego zespół pojazdów ważył ponad 60 t za dużo niż określają to przepisy.

Inspektorzy z kujawsko-pomorskiego ITD postanowili również sprawdzić naciski na osie. Pomimo posiadania przez zestaw aż 9 osi przekroczone zostały dopuszczalne naciski niemal na wszystkich z nich. Potrójna oś ciągnika, zamiast dopuszczalnych 27 ton, wywierała na drogę naciski o wartości 39,5 ton. Naciski wszystkich pięciu osi naczepy również przekraczały dopuszczalne wartości.

Dlatego skutkiem kontroli, oprócz wszczęcia postępowania o nałożenie kary administracyjnej za przejazd bez wymaganego zezwolenia, było także usunięcie zestawu na parking depozytowy do czasu wyznaczenia przez zarządców dróg bezpiecznej trasy przejazdu i wydania stosownego zezwolenia.

Źródło: WITD Bydgoszcz