PRZYBĘDZIE KOLEJNYCH 39 ODCINKOWYCH POMIARÓW PRĘDKOŚCI

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD dysponuje dziś 30 odcinkowymi pomiarami prędkości. W ciągu pierwszych 10 miesięcy tego roku zarejestrowały one blisko 600 tys. przypadków przekroczenia przez kierujących obowiązujących ograniczeń prędkości.

Niemniej CANARD planuje objąć kontrolami z wykorzystaniem odcinkowych pomiarów prędkości, które zostały wytypowane na postawie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego przygotowanej przez Instytut Transportu Samochodowego. Urządzenia wykorzystywane do pomiaru średniej prędkości pojazdów będą prowadziły kontrole na wszystkich kategoriach dróg, w tym na wybranych odcinkach autostrad A1, A2 i A4.
Na liście podstawowej wytypowanych lokalizacji znajduje się 39 odcinków dróg w 13 województwach. Najwięcej odcinkowych pomiarów prędkości – 5 pojawi się na terenie województwa łódzkiego i podkarpackiego, po 4 w województwie lubuskim, mazowieckim i śląskim, 3 w województwach kujawsko-pomorskim i dolnośląskim, po 2 na Lubelszczyźnie, w Wielkopolsce, w województwie zachodniopomorskim oraz pomorskim, 1 na terenie województwa opolskiego.
Dokładnie jednak nie wiadomo kiedy się tak stanie, gdyż wyłoniony w przetargu wykonawca, od dnia podpisania umowy, będzie miał 70 tygodni na montaż urządzeń.

 

Źródło: GITD