IMPORT ODPADÓW BĘDZIE ODBYWAŁ SIĘ POD KONTROLĄ SENT

W połowie października na naszych drogach zakończyła się ogólnopolska akcja „Nielegalne odpady 2021”, która polegała na prowadzaniu wzmożonych kontrole pojazdów przewożących tego typu ładunki. Niemniej co parę dni i tak były zatrzymywane tego typu transporty. Dlatego też cały czas trwały rozmowy o ukróceniu tego procederu pomiędzy Krajową Administracją Skarbową, Ministerstwem Klimatu i Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska.

Niedawno odbyła się konferencja prasowa na temat włączenia transgranicznego przemieszczania odpadów do systemu SENT. W czasie niej zakomunikowano, że aby uszczelnić rynek gospodarowania odpadami oraz przeciwdziałać uszczupleniom w zakresie podatku VAT, związanych z obrotem odpadami opracowano nowelizację przepisów o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.

Będzie ona polegała na zobowiązaniu przedsiębiorstw, zajmujących się transgranicznym obrotem odpadami, do rejestrowania każdego przewozu odpadów poprzez elektroniczną  platformę PUESC Ministerstwa Finansów, co realizowane będzie za pośrednictwem oferowanego w ramach Platformy PentaTAX – modułu SENT.

Konsekwencją wprowadzonych przepisów będzie nałożenie odpowiednio na podmiot wysyłający, podmiot odbierający oraz przewoźnika w obrocie odpadami w momencie rozpoczęcia przewozu odpadów obowiązków w zakresie dokonania zgłoszenia przewozu, jego uzupełnienia i aktualizacji. Dodatkowo przewoźnik zostanie zobowiązany do zapewnienia przekazywania danych geolokalizacyjnych, a kierujący do posiadania numeru referencyjnego oraz uruchomienia lokalizatora.

W efekcie od 1 lutego 2022 r. wszystkie importowane do Polski odpady będą objęte systemem SENT.

 

Źródło: KAS