KIEROWCA – PRZEDSIĘBIORCA BEZ UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA TRANSPORTU

Z dość specyficznym przypadkiem przyszło się zmierzyć funkcjonariuszom lubuskiego oddziału ITD. Zatrzymamy do kontroli polski kierowca, który okazał się być zarówno przedsiębiorcą nie przedstawił do kontroli dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawień do wykonywania transportu drogowego. Wyjaśnił natomiast, że jest w trakcie uzyskiwania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej, jednak ze względu na braki formalne proces ten został zawieszony.

Dodatkowo okazało się, że dwukrotnie prowadził pojazd bez włożonej do tachografu karty kierowcy. W czasie kontroli wyszło również na jaw, że rażąco naruszył przepisy czasu pracy kierowców,  przekraczając czas jazdy bez przerwy o ponad 3 godziny, a czas jazdy dziennej –  dwukrotnie o prawie 5 i 6 godzin. Natomiast odpoczynek dzienny skrócił o ponad 3 godziny. Ponadto nie wprowadzał w tachografie symboli państw, w których rozpoczynał i kończył dzienny okres pracy, a danych z karty kierowcy i tachografu nigdy nie wczytywał w celu zabezpieczenia ich przed utratą.

Teraz wobec skontrolowanego zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej. Grozi mu kara w wysokości 12 tysięcy złotych.

 

Źródło: WITD Gorzów Wlkp.