FAŁSZYWE ZEZWOLENIA Z IMITACJAMI ZNAKÓW WODNYCH WYKRYTE PRZEZ SG

Ukraińscy przewoźnicy wykorzystując fałszywe dokumenty uprawniające do przewozu towarów chcieli nie chcieli tracić czasu i pieniędzy na uzyskanie oryginałów. Dlatego doszli do wniosku, że sami je sobie spreparują. I chyba wyszło im to całkiem nie najgorzej, bo funkcjonariusze Straży Granicznej na drogowym przejściu granicznym w Korczowej, dopiero przy użyciu specjalistycznego sprzętu odkryli, że znaki wodne na zezwoleniach EKMT są podrobione.

Jaka jest skala zjawiska trudno powiedzieć, ale widać, że przybiera ono na sile. W 2021 roku funkcjonariusze Straży Granicznej z Podkarpacia ujawnili łącznie dziesięć fałszywych zezwoleń na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego, natomiast tylko jednego dnia, 24 listopada odnotowali aż 4 tego typu zdarzenia.

Obywatele Ukrainy zostali przesłuchani w charakterze świadków. Strażnicy graniczni wszczęli postępowania przygotowawcze pod nadzorem Prokuratora Rejonowego w Jarosławiu. Wszczęto również postępowania administracyjne. Na poczet grożących kar od kierowców pobrano kaucje w wysokości 12 tys. złotych.

 

Źródło: BOSG