OBWODNICA TOMASZOWA LUBELSKIEGO OTWARTA DLA RUCHU

Wczoraj, w poniedziałek 29 listopada udostępniono do ruchu lewą nitkę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Kierowcy mają do dyspozycji ok. 9,6 km nowej drogi, po jednym pasie w każdym kierunku.

Obwodnica przebiega po wschodniej stronie Tomaszowa Lubelskiego. Pierwsza nitka przejmie ruch tranzytowy, w tym m. in. ciężarówki jadące w kierunku Hrebennego czy Zamościa, a także część ruchu lokalnego.

Ze względu na prowadzone prace przy budowie drugiej (prawej) jezdni, na obwodnicy obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 70 km/h, natomiast na odcinku kilkuset metrów, w rejonie Kolonii Łaszczówka i wiaduktu w ciągu ul. Tomaszowskiej, gdzie jest wyjazd i wjazd na budowę, do 40 km/h.

W ramach inwestycji powstało 14 obiektów inżynierskich, w tym sześć wiaduktów pełniących dodatkowo funkcję przejść dla zwierząt średnich i małych, drogi do obsługi ruchu lokalnego oraz urządzenia ochrony środowiska. Wybudowane również zostały dwa węzły drogowe: Tomaszów Lubelski Północ na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 850 i węzeł Tomaszów Lubelski Południe na włączeniu do DK17.

 

Źródło: GDDKiA