ZMIANA PRZEPISÓW PRZY WWOZIE TOWARÓW TRANSPORTEM DROGOWYM NA BIAŁORUŚ

Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała, że od 8 grudnia 2021 r. strona białoruska wprowadziła obowiązek stosowania specjalnych plomb nawigacyjnych (GPS), które muszą być nakładane na pojazdy ciężarowe przewożące towary z Polski na Białoruś.

Nowe regulacje prawne mogą mieć wpływ na płynność odpraw pojazdów ciężarowych przekraczających polsko-białoruską granicę na kierunku wyjazdowym.

Z powyższego obowiązku zwolniony jest transport towarów poruszających się w tranzycie z Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej oraz wjazd pojazdów, których przejazd wymaga specjalnego zezwolenia.

Zmianie uległy także stawki opłat za stosowanie usługi – wzrost z 5 do 10 stawek bazowych (jedna stawka bazowa to 29 BYN – ok. 45 zł, a jednostkowy koszt założenia plomb wynosi ok. 100 Euro).

Źródło: KAS