ZIGNOROWAŁ ZAKAZ TONAŻOWY I W EFEKCIE POPADŁ W POWAŻNE KŁOPOTY

Ten kierowca kłopotów narobił w dużej mierze na własne życzenie.

1 6 grudnia w miejscowości Skroniów inspektorzy z oddziału w Jędrzejowie zatrzymali do kontroli zestaw, którego kierowca nie zastosował się do znaku B-18 (zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej przekraczającej 12 ton).

W trakcie kontroli inspektorzy ujawnili, że wskazanie drogomierza kontrolowanego pojazdu jest niższe od wartości zarejestrowanej w trakcie ostatniego okresowego badania technicznego w systemie CEPIK.

Za niezastosowanie się do zakazu wjazdu kierowcę ukarano mandatem karnym, zaś w związku z podejrzeniem niedozwolonej zmiany wskazań drogomierza pojazdu na miejsce kontroli wezwano funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie.

Przypomnijmy co na to Kodeks Karny…

Art. 306a. KK

Zmiana wskazania drogomierza lub ingerencja w prawidłowość jego pomiaru

  • 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
  • 2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w § 1.
  • 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Źródło: WITD Kielce