TUNEL TRASY S2 Z ODCINKOWYM POMIAREM PRĘDKOŚCI

Uruchomiono odcinkowy pomiar prędkości w tunelu POW trasy S2.  12 kamer zamontowano na wjazdach i wyjazdach z tunelu. Kontrole z wykorzystaniem urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości są prowadzone na trzech pasach ruchu w obu kierunkach na 2,5-kilometrowym odcinku drogi. W tunelu obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h. System wylicza średnią prędkość pojazdu na podstawie czasu przejazdu pomiędzy początkiem i końcem monitorowanego odcinka.

Ze względu na zasięg oddziaływania urządzeń, kierujący muszą stosować się do obowiązującego ograniczenia prędkości na całej długości monitorowanej trasy.

Kierowcy, którzy nie będą stosować się do obowiązującego ograniczenia prędkości, muszą się liczyć z konsekwencjami.

 

Źródło: GITD