KIEROWCA STERUJĄC OŚWIETLENIEM, STEROWAŁ RÓWNIEŻ… TACHOGRAFEM

Gra kierowców , którzy fałszują zapisy tachografów z funkcjonariuszami ITD czasami przypomina zabawę w kotka i myszkę, kto będzie sprytniejszy. Z tym tylko, że inspektorzy, gdy sami nie mogą stwierdzić, w jaki sposób kierowca „oszukuje” zawsze mogą wysłać pojazd do serwisu tachografów.

I tak właśnie się stało w przypadku zatrzymanego tureckiego kierowcy na drodze krajowej numer 7 w miejscowości Występa.

Sprawdzenie tachografu w uprawnionym serwisie wykazało, że za pomocą przycisku oświetlenia znajdującego się obok tachografu kierowca mógł ingerować w prawidłową pracę urządzenia rejestrującego.

Zmanipulowane urządzenie rejestrujące zostało zabezpieczone jako dowód w prowadzonych wobec przewoźnika i osoby odpowiedzialnej za operacje transportowe postępowaniach administracyjnych.

 

Źródło: WITD Kielce