DWAJ MĘŻCZYŹNI ZATRZYMANI ZA PRZEMYT NIELEGALNYCH WYROBÓW TYTONIOWYCH

28 grudnia 2021 roku zgodnie z wydanymi postanowieniami Prokuratury Rejonowej w Łowiczu funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej na terenie Kutna zatrzymali dwóch podejrzanych mężczyzn – obywateli RP w wieku 38 i 46 lat. Zostali oni doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzut przewożenia wyrobów akcyzowych w postaci blisko 20 tys. kg suszu tytoniowego bez znaków akcyzy narażając w ten sposób Skarb Państwa na uszczuplenie należności publicznoprawnych z tytułu podatku akcyzowego na kwotę blisko 10 mln złotych.  Ponadto jeden z mężczyzn usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, tj. o czyn z art. 258 § 1 k.k.

Sąd Rejonowego w Łowiczu w stosunku do pierwszego z zatrzymanych  zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy natomiast wobec drugiego z mężczyzn zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju.

W toku śledztwa zgromadzono materiał procesowy, który jednoznacznie wskazywał na to, że grupa przestępcza regularnie organizowała transport nielegalnych wyrobów tytoniowych z krajów południowej Europy do Polski. Do tej pory, w ramach prowadzonego postępowania przygotowawczego, zarzuty przedstawiono siedmiu osobom, w tym sześciu podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Wobec trzech podejrzanych decyzją Sądu Rejonowego w Łowiczu zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.

 

Źródło: NOSG