W WIELKOPOLSKIM DOMANINIE ZMODERNIZOWANO STANOWISKO WAŻENIA

Z końcem grudnia ub. roku nastąpił odbiór techniczny stanowiska ważenia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 473 Koło – Dąbie – Piotrków Trybunalski. Obecnie konińscy funkcjonariusze ITD mają punkt kontrolny dostosowany do wymiarów nowych wag przenośnych, którymi dysponują. Stanowisko ważenia jest w pełni funkcjonalne, a samo miejsce dla wag zostało wybetonowane. Ustawiono również szlaban, który pozwala zabezpieczyć miejsce przed nieuprawnionym wjazdem.

 

Źródło: WITD Poznań