PRĘDKOŚĆ I JAZDA NA ZDERZAKU „POD LUPĄ” ŚLĄSKICH POLICJANTÓW NA A4

Jak wiadomo, od czerwca 2021 roku przepisy dokładnie określają minimalny odstęp od pojazdu jadącego przed nami na drogach ekspresowych oraz autostradach. Zgodnie z art. 19 pkt 3a Ustawy Prawo o ruchu drogowym: „Kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową jest obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Przepisu tego nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania.”

Dlatego co jakiś czas policjanci z drogówki sprawdzają, czy kierowcy do tego przepisu się stosują. Ostatnie tego typu działania miały miejsce na autostradzie A4, na której kontrolę prowadzili policjanci z jaworznickiej drogówki wspólnie z funkcjonariuszami z Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach.

W tym celu wykorzystali laserowe mierniki prędkości z funkcją pomiaru odległości między pojazdami. Jeden patrol dokonywał pomiaru, a kilkaset metrów dalej policjanci w oznakowanym radiowozie w bezpiecznym miejscu zatrzymywali sprawców wykroczeń. Mandaty, jakie otrzymali kierowcy, którzy jechali za innym pojazdem „na zderzaku” wynosiły od 300 do 500 zł (ale póki co, jeszcze bez punktów karnych).

 

Źródło: KMP Jaworzno