DROGI NIE ZAWSZE BĘDĄ CZARNE, CZYLI JAKIE SĄ STANDARDY ICH ODNIEŻANIA

Mamy praktycznie środek zimy. Zawieje, zamiecie, opady śniegu czy marznącego deszczu w ostatnich dniach nie należą do rzadkości. Samochody lądują po rowach a kierowcy złorzeczą na działania, a właściwie ich brak ze strony zarządców dróg.

GDDKiA przypomina, że to od klasy drogi zależy standard ich utrzymania. I tak.

  • w standardzie I
    Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi i nie może występować warstwa zajeżdżonego śniegu. Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny może zalegać do 4 godz., zaś błoto pośniegowe może występować do 6 godz.
  • w standardzie II
    Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi. Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny może zalegać do 4 godz., zaś błoto pośniegowe i warstwa zjeżdżonego śniegu o grubości nieutrudniającej ruchu może występować do 6 godz.
  • w standardzie III
    Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na skrzyżowaniach z innymi drogami publicznymi utwardzonymi, na skrzyżowaniach z liniami kolejowymi, na odcinkach o pochyleniu >4%, na przystankach autobusowych oraz innych miejscach ustalonych przez zarządcę drogi. Śnieg luźny, warstwa zjeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych oraz zaspy mogą występować do 6 godzod momentu ustaniu opadów śniegu.

 

Źródło: GDDKiA